de Actie

Faja Lobi vecht tegen opwarming van de aarde door grote oppervlaktes te herbebossen.

Faja Lobi leidt verschillende projecten waarmee ze de ecologische en sociale toestand binnen de Democratische Republiek van Congo tracht te verbeteren. Met ons herbebossings- en boslandbouwprogramma, komen we bewust op tegen de verandering van het klimaat. De bevolkingsgroei zet de natuurlijke rijkdommen van de wereld aanzienlijk onder druk. Vooral de overexploitatie door de landbouw veroorzaakt ernstige degradatie van bodem en vegetatie. De menselijke uitstroom vanuit de dorpen zorgt bovendien voor een overspoeling van steden zoals Idiofa. In die steden ontbreekt de nodige infrastructuur, voldoende werk en overheidssteun om deze mensen te helpen. De turbulente situatie zorgt voor grote problemen voor de lokale economie en de leefomgeving. Uiteindelijk leidt dit tot conflicten over landgebruik en speelt dit ernstige vormen van corruptie in de hand. In stedelijke gebieden dragen Faja Lobi's culturele, educatieve, economische en gezondheidsprogramma’s bij tot de reconstructie van de burgermaatschappij. In de landelijke gebieden gaan we met ons herbebossingsprogramma de uitdaging aan om het natuurlijk milieu te herstellen.

In april 2020 herplantte Faja Lobi 2700 hectare bos. De nieuwe mijlpaal wordt op 50.000 hectare gezet. Deze nieuwe bossen worden aangeplant nabij de savanne hooglanden van Idiofa. Met het herbebossen van deze gebieden wordt verdere verwoestijning van de regio voorkomen. Goed doordacht bosbeheer en weloverwogen houtkap maken verantwoorde houthandel in de toekomst mogelijk (termijn 50 – 80 jaar). Door de aankweek van nieuw (kap)bos neemt de druk af op het oerwoud van Congo. Uiteindelijk zijn het deze kostbare wouden die de meeste bescherming nodig hebben. Congo bezit immers het op één na grootste doorlopend regenwoud ter wereld!