onze Partners
Structurele partners

World Resources Institute

Het World Resources Institute werkt op mondiaal niveau op tal van domeinen rond duurzame ontwikkeling voor mens en natuur. Het coördineert samen met Mastercard en Conservation International de Priceless Planet Coalition die het objectief heeft om 100.000 ha tropisch bos aan te planten tegen 2025. WRI selecteert hiervoor lokale organisaties in diverse landen. Faja Lobi werd uitgekozen als partnerorganisatie voor DR Congo en heeft in dit kader in 2022 reeds 1000 ha aangeplant en voor 2023 is een nieuw budget bekomen voor 1500 ha nieuw tropisch bos.

Bezoek de website

BOS+

Bos+ werkt in Vlaanderen voor behoud en uitbreiding van bossen en projectmatig aan behoud van tropisch bos in Afrika en Zuid-Amerika. Faja Lobi en Bos+ hebben een samenwerkingsverband voor meerdere jaren (tot 2027) ter ondersteuning van de werking in Idiofa.

Bezoek de website

Join For Water

Join For Water werkt als Vlaamse NGO rond water en duurzame voedselvoorziening in tropische landen. Samen met Faja Lobi wordt een tuinbouwproject van 50 ha uitgewerkt in de streek van Idiofa.

Bezoek de website

UGent

UGENT kiest ervoor om in het kader van zijn duurzaamheidsstrategie, de CO2 uitstoot van haar medewerkers (o.m. via vliegtuigreizen) te compenseren door financieel te participeren in het herbebossingproject van Faja lobi in DR Congo. Hiervoor werd een meerjaren overeenkomst afgesloten (looptijd 2022 -2026)

Bezoek de website

Vives Hogeschool

Structurele samenwerking rond opleiding voor ondernemerschap

Isage

ISAGE (Hogeschool agroforestrie) en UNIKIK (Universiteit van Kikwit DR Congo) : faculteit sciences environnement en faculteit agriculture : uitwerken van een pilootprogramma rond Fumbwa, ecologische palmplantages en intercropsystemen met Wenge. Faja Lobi doet samen met de gemeenschappen het operationele werk, de hogeschool volgt de technieken op, UNIKIK zorgt voor monitor van grondstalen en biodiversiteit.

South Pole

Faja Lobi werkt samen met South Pole voor de uitgave van certificaten voor carbon credits.

Tijdelijke partners