Klimaatsverandering/
Samen Werken

Faja Lobi treedt op als bemiddelaar, begeleider en aanspreekpunt van de lokale bevolking

Faja Lobi heeft een heel duidelijke politiek rond de gronden die worden bebost. De gemeenschappen worden structureel lid  van Faja Lobi.  Ze brengen hun gronden in en krijgen hiervoor een vergoeding waarna Faja Lobi instaat voor het beheer. De overeenkomst stelt dat waar bos geplant wordt, bos blijft in de verre toekomst, maar alle inkomsten uit het bos (carboncredits,inkomsten uit agroforesterie, planken..) blijven voor de gemeenschap. Op die manier garanderen we een goed beheer en verbeteren we de lokale economie voor de bevolking. Wij nemen ter plaatse mensen aan om onze doelen te bereiken. Dit is een groot verschil met de andere NGO’s, die vooral Westerse werkkrachten in dienst nemen om hun projecten te realiseren. Momenteel werken meer dan 1400 lokale werknemers mee aan het herbebossingsproject. Onze eigen organisatie in Congo telt bovendien 158 effectieven (status maart 2023) . Ongeveer 80% van Faja Lobi’s budget draagt bij aan het welzijn van de werknemers. Dit is inclusief het betalen van salarissen en het aanbieden van maaltijden. We geven ook studiefinanciering voor de plaatselijke jeugd. De lokale gemeenschappen ondersteuning bieden is één van de meest fundamentele waarden van onze organisatie. We kiezen er bewust voor om een groot deel van het werk met handenarbeid uit te voeren om zoveel mogelijk mensen een inkomen te kunnen verschaffen. Naarmate de projecten groeien worden ook tractoren ingezet. Deze zijn een grote hulp om de lokale landbouw te ondersteunen en onze projecten van agroforestry uit te bouwen.

Bij agroforestry wordt bosaanleg gecombineerd met tijdelijke aanplant van voedselgewassen (systeem van intercrop met o.m. koffie,cacao,fumbwa ) gedurende eerste 2 jaar. Op dit moment werken al meer dan 550 vrouwen mee (elk op een oppervlakte van 1 ha). Faja Lobi zal hen ook ondersteunen in de verwerking en commercialisatie van hun oogsten. Andere projecten om te werken aan een betere voedselautonomie zijn lokale viskweek (waarbij Faja Lobi vijvers graaft en gratis op te kweken kleine vis bezorgt) en apicultuur.

Verder helpt de organisatie met de planning en financiering van noodzakelijke infrastructuur. Zo nam Faja Lobi het initiatief tot de bouw van een ziekenhuis en kleinere medische hulpposten in de locaties van herbebossing, een timmerwerkplaats, een informatica klas voor leerlingen uit de middelbare scholen van Idiofa en een restaurant. We ondersteunen het onderwijs door kost van staatsexamens van kinderen van medewerkers te betalen en steunen ondertussen 17 studenten aan de universiteit met een beurs.

Jurgen
Jurgen Heytens - Oprichter