de Regio

Faja Lobi’s doel is het herbebossen van 50.000 hectare in de buurt van Idiofa in de nabije toekomst.

Faja Lobi werkt vlakbij de stad Idiofa (Bandudu – DR Congo). De traditionele manier van landbouw in heel Congo omvat het kappen en verbranden van bossen en vegetatie. Op deze manier verkrijgen landbouwers schone weidegrond voor landbouw en jacht. Deze werkwijze resulteert in bodemerosie en het verlies van de oorspronkelijke vegetatie. Faja Lobi overtuigt de lokale landbouwers van de ecologische en economische voordelen van herbebossing. De organisatie tekent voor een lange termijn samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen.

Te vaak hanteren ontwikkelingshulporganisaties een korte termijnsstrategie waarbij ze het gebied opnieuw verlaten zonder verder na te denken over de gevolgen van hun acties. Hun middelen raken snel op omdat het meeste ervan wordt besteed aan consultancy activiteiten. Faja Lobi maakt de bewuste keuze dit niet te doen en besteedt het geld aan de opkweek en aanplant van bomen. Volg onze vooruitgang op de kaart.