de Regio

Faja Lobi’s doel is het herbebossen van 50.000 hectare in de buurt van Idiofa in de nabije toekomst.

Faja Lobi werkt vlakbij de stad Idiofa (Bandundu – DR Congo). De traditionele manier van landbouw in heel Congo omvat het kappen en verbranden van bossen en vegetatie. Op deze manier verkrijgen landbouwers nieuwe gronden . Deze werkwijze resulteert in bodemerosie en het verlies van de oorspronkelijke vegetatie. Na enkele jaren zijn de gronden uitgeput en moet de cyclus herbeginnen op een nadere plaats. Op die manier werd in de streek van Idiofa reeds 250.000 ha ontbost. Faja Lobi overtuigt de lokale gemeenschappen van de ecologische en economische voordelen van herbebossing. Onze organisatie tekent voor een lange termijn samenwerking met de plaatselijke bevolking. Te vaak hanteren ontwikkelingshulporganisaties een korte termijn strategie waarbij ze een gebied opnieuw verlaten na afloop van een project , zonder garanties voor opvolging op langere termijn. Hun middelen raken snel op omdat het meeste ervan wordt besteed aan consultancy activiteiten. Faja Lobi maakt de bewuste keuze dit niet te doen en besteedt het geld aan de opkweek en aanplant van bomen. Een dergelijke aanpak is niet duurzaam in een omgeving in economische moeilijkheden. Door langdurig aanwezig te zijn in de streek bouwen we vanuit Faja Lobi een duurzame vertrouwensband op met de lokale gemeenschap waarop de bescherming van de bossen steunt. Volg onze vooruitgang op de kaart.